W dniu 23.05.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych  pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych’’. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduję się w załączniku.

Czytaj więcej ... Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu.

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

W dn. 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych".

Oferty można składać do dnia 17.05.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert

W dniu 15.03.2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach miało przyjemność gościć Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego.

Panie: Elżbieta Malczyk, Danuta Odrobina, Stanisława Odrobina i Teresa Pamuła przeprowadziły dla podopiecznych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wadowickiego i ich opiekunów warsztaty z wykonania tradycyjnych palm wielkanocnych.

Uczestnicy warsztatów przystąpili do pracy z zapałem i …

Czytaj więcej ... Warsztaty Wielkanocne w PCPR

W dniu 27 lutego 2024 r. przedstawiciele rodzin zastępczych uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym pt. „Odetnij napięcie, jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym”, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, iż stres nie dotyczy jedynie umysłu, doświadczamy go również w ciele i chcąc uwolnić się od niego …

Czytaj więcej ... Szkolenie rodzin zastępczych

W dniu 29.02.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. ,,Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży’’. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduję się w załączniku.

Czytaj więcej ... Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dn. 25.01.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty można składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice …

Czytaj więcej ... Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

30 grudnia 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768), na podstawie której wydłużeniu podlega ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń …

Czytaj więcej ... ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia w województwie małopolskim będą wydawane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o …

Czytaj więcej ... Świadczenie wspierające

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte …

Czytaj więcej ... RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2023 r. poz. 7230, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 31 października 2023 roku w  sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i …

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października.

Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Z mediacji możemy skorzystać na  każdym etapie rozwiązywania problemów: …

Czytaj więcej ... Międzynarodowy Dzień Mediacji

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata - okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć w końcu obracającą je w ruinę. Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Musimy zająć w tej sprawie wspólne stanowisko, rzucić …

Czytaj więcej ... 18 października – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2023 r. poz. 6682, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 4 października 2023 roku w  sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i …

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatne Webinarium dla seniorów i ich opiekunów organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej"

Webinarium (spotkanie online) jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod …

Czytaj więcej ... Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do swojego zespołu poszukujemy pedagoga

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- doświadczenie w pracy z …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

PFRON uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – w linku podanym poniżej znajdziecie Państwo zasady korzystania z wypożyczalni oraz listę sprzętów możliwych do wypożyczenia https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Czytaj więcej ... Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Krakowie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Celem działalności OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne porady i wsparcie. Ośrodek zapewnia nie tylko wypożyczanie …

Czytaj więcej ... Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków (OWIT)

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Krakowie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Celem działalności OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne porady i wsparcie. Ośrodek zapewnia nie tylko wypożyczanie …

Czytaj więcej ... Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków (OWIT)

Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce¹. Natomiast 6 sierpnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy², które:
 • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”³ i
 • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia …

Czytaj więcej ... Komunikat PFRON ws. ważności orzeczeń o niepełnosprawności – po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych przedłużanych w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023r. Ustawy z dnia 9 marca 2023r.  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został …

Czytaj więcej ... Zmiana terminu ważności orzeczeń

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w dniu 21 czerwca 2023 r. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące działalności nowo powstałego Ośrodka Wsparcia i Testów. Tematem spotkania było przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, które powstały w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Inkubator Dostępności” oraz Centrum …

Czytaj więcej ... Pomoc dla osób z niepełnosprawnością.Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów.

Zarząd Powiatu w Wadowicach w dniu 06.06.2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r., pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu znajdują się w poniższym załączniku:

Czytaj więcej ... Zaproszenie do udziału w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023r. Ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, …

Czytaj więcej ... Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych przedłużanych w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom”  w Radoczy zaprasza do współpracy chętne osoby, który chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w ramach umowy zlecenie.

Wymagania niezbędne dla stanowiska psycholog:

- wykształcenie wyższe …

Czytaj więcej ... Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “Nowy Dom” w Radoczy poszukuje psychologa

Zapraszamy na kanał podcastowy „Rozmowy o niepełnosprawności” www.rozmowy.org.pl, realizowany przez STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA. Znajdziecie tutaj Państwo rozmowy z osobami prywatnymi, instytucjami, organizacjami i specjalistami. Stowarzyszenie Pomocy Szansa realizuje projekt „Rozmowy o niepełnosprawności”, w ramach którego utworzony został ww. kanał podcastowy. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO …

Czytaj więcej ... Kanał podcastowy dedykowany niepełnosprawności

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WADOWICACH

ul. Adama Mickiewicza 15
34-100 Wadowice

GODZINY OTWARCIA: 
Poniedziałek 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00
 
TELEFON: 504 704 933  
 
E-MAIL: wadowice(AT)krafos.pl
 
EPUAP: /Krafos/SkrytkaESP

Czytaj więcej ... Informacja o działalności Okręgowego Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
w sobotę 06 maja 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  będą czynne w godz. 7.30-15.30. Z kolei we wtorek  02 maja 2023r. będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej ... Życzenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zakończyło procedurę konkursową na stanowisko urzędnicze- Inspektor.

Poniżej informacja o wynikach naboru na wyżej wymienione stanowisko

Czytaj więcej ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

(Materiał prasowy PFRON)

 

Historia Beaty i Marka
- "Pracuję jako pracownik biurowy. Z pracy jestem bardzo zadowolony. Jest ona na pewno efektem udziału w projekcie w Nałęczowie" - podkreśla Pan Marek – uczestnik projektu „Powrót do zdrowia – powrót do pracy”. Pani …

Czytaj więcej ... Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie czeka na Ciebie!To już ostatni dzwonek by złożyć wniosek i dołączyć do uczestników projektu.

W dniu 9 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Powiatu w Wadowicach unieważniono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego z uwagi na to, iż nie złożono oferty na realizację powyższego zadania.

Informujemy, że od 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego programu PFRON
,, Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje nt realizowanego Programu, znajdą Państwo pod linkiem:

Pilotażowy program PFRON ,, …

Czytaj więcej ... Aktywny samorząd w 2023 r.

W dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach wprowadził zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Termin składania ofert ustalono …

Czytaj więcej ... Zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży". Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.

Materiał prasowy: Małopolski Oddział PFRON

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć …

Czytaj więcej ... To już ostatni dzwonek by złożyć wniosek!

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia.  Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność      w problemie- to tylko kilka problemów, z którymi borykają się …

Czytaj więcej ... Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty
,,Dziecko w rozstaniu’’ dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania.

Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy przede wszystkim od zachowania rodziców wobec siebie wzajemnie
Czytaj więcej ... Warsztaty dla mamy i taty ,,Dziecko w rozstaniu’’

Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1371/23 z dnia 26.01.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży".

Termin składania ofert do dnia 16.02.2023 r. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub …

Czytaj więcej ... PFRON wspiera mobilność osób z niepełnosprawnością

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy prowadzi nabór osób chętnych do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby dorosłe, które stosują lub w przeszłości stosowały przemoc wobec dzieci, współmałżonków lub innych osób bliskich.

Spotkania będą miały na celu:

„Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

W Małopolsce wszystkie - 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność - Aktywność - …

Czytaj więcej ... Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

Od dnia 1 stycznia 2023 roku, obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie do poszczególnych zadań ze środków PFRON (wzory załączone do pobrania poniżej niniejszej informacji oraz bezpośrednio pod informacją o każdym zadaniu).

Wnioski składane na poprzednio obowiązujących formularzach będą przyjmowane  do 31 marca 2023 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski mogą być składane elektronicznie w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

Formularze wniosków do pobrania (obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.) :

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych   pobierz
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych pobierz
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się  pobierz
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych pobierz
 5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pobierz
 6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego pobierz
 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika pobierz
 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego – dla instytucji pobierz
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i  turystyki pobierz

Czytaj więcej … Nowe wzory wniosków

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom”  w Radoczy poszukuje chętne osoby, które chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku wychowawca oraz psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne dla stanowiska psycholog:

- wykształcenie wyższe – wg art. 98 pkt. …

Czytaj więcej ... Oferta pracy dla psychologa i wychowawcy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom” w Radoczy

Informujemy, iż w dniu 27 października 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy …

Czytaj więcej ... Materiał prasowy-PFRON

Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 922,75 zł.

Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie …

Czytaj więcej ... Dostępne mieszkanie Program PFRON “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 126 000,00 zł.

Celem Programu jest …

Czytaj więcej ... Mieszkanie dla absolwenta-Program PFRON “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Jest to sposobność do przypomnienia faktu, iż wspieranie osób borykających się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych oraz dotkniętych samobójczą śmiercią bliskich jest zadaniem nas wszystkich. Analizy prowadzone przez suicydologów wskazują na ciągle rosnącą liczbę podejmowanych prób samobójczych. W praktyce, targnięcie się na życie jednej osoby ma degradujący wpływ na kilkanaście innych z jej bliskiego otoczenia. Ludzie …

Czytaj więcej ... Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom-10 września

Serdecznie przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2022 r.” – Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki. O dofinansowanie mogą ubiegać się  mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W ramach …

Czytaj więcej ... Aktywny Samorząd 2022- moduł II

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym. Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo! Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przekazuje pismo otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do zapoznania się.

Czytaj więcej ... Informacja dla rodzin zastępczych

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na  realizację Programu wynosi 477 844,18 zł.  W  ramach Programu realizowane są zadania:

Przypominamy, że tylko do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w programie „Aktywny Samorząd” Moduł I 2022 r., w którym skorzystać można m.in. z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprogramowania czy szkoleń w zakresie obsługi.

Więcej informacji na stronie naszej Instytucji …

Czytaj więcej ... Przypomnienie- Aktywny Samorząd

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego.

Szczegóły znajdują się w poniższym Ogłoszeniu.

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Fundacja "Zapałka" w Wadowicach informuje iż w związku z  realizacją projektu "Osiągajmy sukces każdego dnia - kontynuacja projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  realizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Szczegóły znajdziecie Państwo w plakacie poniżej:

W sobotnie przedpołudnie,  11 czerwca 2022 r. w APILANDII w Kleczy Dolnej  odbyło się spotkanie dzieci oraz ich opiekunów, którzy wzięli udział w ogłoszonym konkursie dla rodzin zastępczych pn. „Rodzinna Gra Planszowa”. Konkurs wpisywał się w tegoroczne obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i dzieci wraz z …

Czytaj więcej ... Sobota w Apilandii. Rozdanie nagród w ramach konkursu na Rodzinną Grę Planszową.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w sobotę 11 czerwca 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach będzie czynne w godz. 7.30-14.30. Z kolei w piątek 17 czerwca 2022r. będzie nieczynne.

Czytaj więcej ... INFORMACJA

W dniu 02.06.2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zakończył się trwający w dniach 11-18 maja 2022 r. Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, stanowiący wyjątkowe obchody Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W ramach Kongresu w dniu 11 maja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie  miało miejsce spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej …

Czytaj więcej ... Nagroda Polonia Minor dla Naszego Rodzinnego Domu Dziecka

Logo PFRON

Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення  медичними виробами

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України …

Czytaj więcej ... Допомога громадянам України з інвалідністю

Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zjawiska przemocy, psychoedukację, w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi zachowaniami przemocowymi i emocjami, które towarzyszą w tej trudnej sytuacji kryzysowej. Dzięki sesjom grupowym uczestnicy …

Czytaj więcej ... Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy “Znajdź w sobie siłę”

Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1118/22 z dnia 05.05.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych.

Oferty można należy składać do dnia 27.05.2022 r. na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4

/wejście od tyłu budynku MOPS/

Zadanie - Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - realizowane jest nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice i współfinansowane jest ze środków Gminy Wadowice

 https://www.cps.agrado.org.pl/index.php/pages/history-2

Czytaj więcej ... Oferta Stowarzyszenia Agrado

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy. W przystępny sposób ułatwia ona funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a …

Czytaj więcej ... Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 17.03.2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży".

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Powiat Wadowicki realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w …

Czytaj więcej ... Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2022

Poniżej przekazujemy linki do stron internetowych, na których można znaleźć informację na temat dostępnych form pomocy osobom uciekającym przed wojną

Нижче ми надаємо посилання на веб-сайти, де ви можете знайти інформацію про доступні форми допомоги для людей, які рятуються від війни

Below we provide links to websites where you can find information about available forms of help …

Czytaj więcej ... Pomoc dla uchodźców – Допомога біженцям

Допомога потерпілим від злочинів

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wadowickiego!

Informujemy, iż od stycznia 2022 r. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach mieści się Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający w ramach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KraFOS).

Z oferty punktu mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby …

Czytaj więcej ... Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Od czwartku 24 lutego 2022 roku docierają do nas relacje i zdjęcia obrazujące trudną rzeczywistość naszych sąsiadów. Ludzi, dla których codzienność stała się trudna, a jutro niepewne. Kobiety i dzieci zmuszone są do ucieczki ze swojej ojczyzny, a ich bliscy do walki w obronie kraju. Wiele osób …

Czytaj więcej ... Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie w związku z trwającą wojną w Ukrainie

W środę 23 lutego  przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Na kondycji psychicznej wielu z nas, niekorzystanie odbiły się wielomiesięczne lockdowny i niepewność związana z epidemią koronawirusa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie.  Depresja jest chorobą ciała i …

Czytaj więcej ... Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

W dniach 21.02-25.02.2022 r. na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy będzie możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, porady prawnej, a także odbycia konsultacji z funkcjonariuszem policji i radcą prawnym.

 

Czytaj więcej ... Niebieski Tydzień 2022 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Jeśli jesteś osobą starszą (powyżej 60 roku życia) albo posiadasz niepełnosprawność, która powoduje problemy z poruszaniem się, możesz skorzystać z usług darmowego transportu na terenie Powiatu Wadowickiego. Usługa door-to-door świadczona przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oferuje przejazdy na wizyty u lekarza, rehabilitacje, badania, do urzędów oraz ośrodków kultury po wcześniejszym zgłoszeniu się pod numer kontaktowy 33-873-42-95 …

Czytaj więcej ... Starostwo Powiatowe oferuje bezpłatny transport dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Powiatu Wadowickiego

W dn. 10.02.2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty można składać do dnia 03.03.2022 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Obrazek wprowadzający do artykułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie powołanie i siłę aby stworzyć bezpieczny i ciepły dom dzieciom, które z różnych przyczyn …

Czytaj więcej ... Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, że w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wadowickiego zostają zawieszone do czasu unormowania się sytuacji epidemicznej w kraju. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Czytaj więcej ... Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego …

Czytaj więcej ... Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż decyzje administracyjne na mocy których  zostało przyznane Panu/i  prawo do dodatków wychowawczych (500+), o których mowa w art. 80 ust. 1 a  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 roku. Począwszy od dnia  1 czerwca 2022 roku …

Czytaj więcej ... Informacja dla rodzin zastępczych dotycząca wypłaty dodatku wychowawczego (500+)

Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w WadowicachLogo PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku. Wnioski w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, dla adresatów …

Czytaj więcej ... PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2022 roku

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została przygotowana propozycja wdrożenia nowych wskaźników określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024,  dostosowanych do zadań poszczególnych jednostek.

Nowe wskaźniki miałyby zostać zastosowane przy monitoringu realizowanych celów zadań wskazanych w Strategii za 2021 r.  Dlatego też poniżej podajemy link, pod którym dostępny jest przygotowany projekt zmiany wskaźników …

Czytaj więcej ... Konsultacje dotyczące wdrożenia nowych wskaźników do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. "Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe".

Szczegółowe informacje dot. konsultacji, znajdą Państwo poniżej.

Czytaj więcej ... Informacja o konsultacjach środowiskowych projektu PO WER pn. “Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Powiat Wadowicki włącza się w akcję wojewody małopolskiego Łukasza Kmity „Szczepimy się dla Niepodległej”. W czwartek 11 listopada br. podczas obchodów Narodowego Dnia Niepodległości na Placu Jana Pawła II (Rynku) w Wadowicach w godzinach od 10.00 do 16:00 będzie działał mobilny punkt szczepień. Każdy chętny będzie tu mógł przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. By zostać zaszczepionym, …

Czytaj więcej ... Szczepimy się dla Niepodległej

Fundacja Poland Business Run rusza z kolejnym etapem projektu aktywizacji zawodowej dla osób
z niepełnosprawnościami!

Projekt skierowany jest do osób które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym),

- pozostają bez zatrudnienia, ale chcą podjąć pracę przynajmniej na połowę etatu,

- chcą skorzystać z bezpłatnego kursu lub szkolenia w swojej okolicy.

Pierwsze spotkanie grupy uczestników …

Czytaj więcej ... Aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS
i CIOP realizuje projekt  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania …

Czytaj więcej ... Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

W dniu 21 października 2021 r. w Pałacyku Sokół w Skawinie odbył się wernisaż VI  Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy Śladami Wielkich Mistrzów, organizowanego przez Fundację Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. Na konkurs wpłynęły 94 prace 74 uczestników z 23 ośrodków wsparcia z terenu całej Małopolski. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody …

Czytaj więcej ... SUKCES UKRYTY W OBRAZACH

15 października 2021 roku na terenie  Hali Cracovii - Centrum Sportu Niepełnosprawnych
w Krakowie  odbyła się Gala Jubileuszowa 70 - lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych - Okręg Małopolski. Organizacja ta działa na rzecz osób niewidomych oraz słabowidzących. Swoją działalnością wspiera aktywność społeczną oraz zawodową osób dotkniętych …

Czytaj więcej ... 70 lat Polskiego Związku Niewidomych. Medale dla osób z Powiatu Wadowickiego.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa".

Powiat Wadowicki w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" oferuje wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rehabilitanta, pielęgniarki, dietetyka lub  psychologa/terapeuty dla członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

W dn. 12.08.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Opracowanie przewodnika - ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w powiecie wadowickim od okresu prenatalnego do wieku senioralnego”.

Konkurs obejmuje …

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o konkursie-opracowanie przewodnika

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł na zadanie pn: Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021
Program ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra …

Czytaj więcej ... Zapytania ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w związku z awarią linii telefonicznej oraz informacją od obsługującego nas Operatora nie jest możliwy kontakt telefoniczny z naszą jednostką. Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście lub za pośrednictwem e-maila. Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w stałym kontakcie z Operatorem w celu przyśpieszenia terminu usunięcia awarii. Operator przewiduje, iż …

Czytaj więcej ... Informacja o awarii linii telefonicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa. Osoby zainteresowane pozyskaniem pieniędzy m.in. na założenie firmy czy tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, zapraszamy w najbliższą środę, 21 lipca do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

- …

Czytaj więcej ... Dotacje unijne – ruszają wakacyjne punkty informacyjne

W dn. 02.07.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje poniżej:

 

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pedagog- Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dn. 08.06.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Oferty można składać na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach do dn. 29 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.

Poniżej znajduje …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 27.05.2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. dofinansowanego ze środków PFRON PN. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych".

Poniżej wykaz organizacji wybranych w ramach ww. konkursu do pobrania.

Pomogliśmy już ponad stu osobom! Dzięki naszym konsultantom:

 • pan Wojtek dostał dotację i niedługo otworzy swoją firmę;
 • pani Wiola znalazła pracę;
 • pani Ula kontynuuje w Polsce naukę.

Nasi konsultanci są elastyczni i pomagają swoim klientom na różne sposoby – wszystko …

Czytaj więcej ... Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!”, który już od roku wspiera młodych ludzi wracających z zagranicy do Małopolski.

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oferty należy składać do dn. 20.05.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach.

Poniżej …

Czytaj więcej ... “OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Od kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach można zamówić usługę bezpłatnego, indywidualnego transportu dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Mogą z niej skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne, słabowidzące oraz wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. Urząd pomoże w dojeździe do pracy, do lekarza, na rehabilitację, …

Czytaj więcej ... „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

Stowarzyszenie PROREW ( Lider) wraz z FUNDACJĄ MOŻESZ WIĘCEJ (Partner) realizują projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8. Osi priorytetowej - Rynek pracy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A : kompleksowe programy na rzecz aktywizacji …

Czytaj więcej ... Projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten jest …

Czytaj więcej ... Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

logo programu wideotłumacz Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w zakresie wszystkich działań jednostki, tj. z zakresu pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego. W naszej siedzibie przy ul. …

Czytaj więcej ... Stanowisko obsługi osób głuchych

Informujemy, iż w dniu 04.03.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. dofinansowanego ze środków powiatu wadowickiego.

Wykaz zadań realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

 

Czytaj więcej ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2020-2021. Projekt ten realizowany jest w okresie styczeń-grudzień 2021 r, również w województwie małopolskim w powiecie wadowickim. Szczegóły o projekcie dostępne są poniżej w załącznikach oraz na stronie https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/ W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją  Internationaler …

Czytaj więcej ... Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2020-2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zwane dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników PCPR w Wadowicach.

Czytaj więcej ... Zaproszenie do złożenia ofert-pracownicze plany kapitałowe (PPK)

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342.t.j.)

Szczegóły znajdą się poniżej:

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość …

Czytaj więcej ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

logo SDS

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku zostanie otwarta kolejna Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Jednostka ma siedzibę w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 16 i przeznaczona będzie dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest pomoc w …

Czytaj więcej ... Nowa Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach!

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku.

Wnioski w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 17 lutego 2021 r. w …

Czytaj więcej ... PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2021 roku

W związku z opracowaniem projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wadowickim na lata 2021-2024”, zachęcamy Państwa do wspólnych konsultacji, zapoznania się z treścią projektu Programu oraz zgłaszanie ewentualnych uwag na adres e-mail pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl w terminie do  14 grudnia 2020 r.

UWAGA!
W dniu 30 października 2020 roku PFRON wprowadził zmiany w Programie, dotyczącym Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Zmiany obejmują:
•wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III …

Czytaj więcej ... Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wydłużenie terminu składania wniosków do 16.11.2020 r.

Obrazek wprowadzającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie powołanie i siłę aby stworzyć bezpieczny i ciepły dom dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym. Zapewniamy …

Czytaj więcej ... Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

   

Nabór osób do zadania realizowanego ze środków PFRON – „Rehabilitacja osób dorosłych” został przedłużony do 14.06.2024r.

W związku z ogłoszonym w dn. 26.04.2024 r. przez Zarząd Powiatu w Wadowicach otwartym konkursem ofert, kierowanym do organizacji pozarządowych  na realizację zadania, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji …

Czytaj więcej ... UWAGA!! INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w dniu 31 maja 2024r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne. Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za pracę w dniu 11 maja 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11