Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. "Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe".

Szczegółowe informacje dot. konsultacji, znajdą Państwo poniżej.

Czytaj więcej ... Informacja o konsultacjach środowiskowych projektu PO WER pn. “Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Powiat Wadowicki włącza się w akcję wojewody małopolskiego Łukasza Kmity „Szczepimy się dla Niepodległej”. W czwartek 11 listopada br. podczas obchodów Narodowego Dnia Niepodległości na Placu Jana Pawła II (Rynku) w Wadowicach w godzinach od 10.00 do 16:00 będzie działał mobilny punkt szczepień. Każdy chętny będzie tu mógł przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. By zostać zaszczepionym, …

Czytaj więcej ... Szczepimy się dla Niepodległej

Fundacja Poland Business Run rusza z kolejnym etapem projektu aktywizacji zawodowej dla osób
z niepełnosprawnościami!

Projekt skierowany jest do osób które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym),

- pozostają bez zatrudnienia, ale chcą podjąć pracę przynajmniej na połowę etatu,

- chcą skorzystać z bezpłatnego kursu lub szkolenia w swojej okolicy.

Pierwsze spotkanie grupy uczestników …

Czytaj więcej ... Aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS
i CIOP realizuje projekt  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania …

Czytaj więcej ... Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

W dniu 21 października 2021 r. w Pałacyku Sokół w Skawinie odbył się wernisaż VI  Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy Śladami Wielkich Mistrzów, organizowanego przez Fundację Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. Na konkurs wpłynęły 94 prace 74 uczestników z 23 ośrodków wsparcia z terenu całej Małopolski. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody …

Czytaj więcej ... SUKCES UKRYTY W OBRAZACH

15 października 2021 roku na terenie  Hali Cracovii - Centrum Sportu Niepełnosprawnych
w Krakowie  odbyła się Gala Jubileuszowa 70 - lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych - Okręg Małopolski. Organizacja ta działa na rzecz osób niewidomych oraz słabowidzących. Swoją działalnością wspiera aktywność społeczną oraz zawodową osób dotkniętych …

Czytaj więcej ... 70 lat Polskiego Związku Niewidomych. Medale dla osób z Powiatu Wadowickiego.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa".

Powiat Wadowicki w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" oferuje wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rehabilitanta, pielęgniarki, dietetyka lub  psychologa/terapeuty dla członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

W dn. 12.08.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Opracowanie przewodnika - ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w powiecie wadowickim od okresu prenatalnego do wieku senioralnego”.

Konkurs obejmuje …

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o konkursie-opracowanie przewodnika

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł na zadanie pn: Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021
Program ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra …

Czytaj więcej ... Zapytania ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w związku z awarią linii telefonicznej oraz informacją od obsługującego nas Operatora nie jest możliwy kontakt telefoniczny z naszą jednostką. Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście lub za pośrednictwem e-maila. Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w stałym kontakcie z Operatorem w celu przyśpieszenia terminu usunięcia awarii. Operator przewiduje, iż …

Czytaj więcej ... Informacja o awarii linii telefonicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa. Osoby zainteresowane pozyskaniem pieniędzy m.in. na założenie firmy czy tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, zapraszamy w najbliższą środę, 21 lipca do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

- …

Czytaj więcej ... Dotacje unijne – ruszają wakacyjne punkty informacyjne

W dn. 02.07.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje poniżej:

 

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pedagog- Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dn. 08.06.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Oferty można składać na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach do dn. 29 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.

Poniżej znajduje …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 27.05.2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. dofinansowanego ze środków PFRON PN. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych".

Poniżej wykaz organizacji wybranych w ramach ww. konkursu do pobrania.

Pomogliśmy już ponad stu osobom! Dzięki naszym konsultantom:

  • pan Wojtek dostał dotację i niedługo otworzy swoją firmę;
  • pani Wiola znalazła pracę;
  • pani Ula kontynuuje w Polsce naukę.

Nasi konsultanci są elastyczni i pomagają swoim klientom na różne sposoby – wszystko …

Czytaj więcej ... Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!”, który już od roku wspiera młodych ludzi wracających z zagranicy do Małopolski.

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oferty należy składać do dn. 20.05.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach.

Poniżej …

Czytaj więcej ... “OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Od kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach można zamówić usługę bezpłatnego, indywidualnego transportu dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Mogą z niej skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne, słabowidzące oraz wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. Urząd pomoże w dojeździe do pracy, do lekarza, na rehabilitację, …

Czytaj więcej ... „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

Stowarzyszenie PROREW ( Lider) wraz z FUNDACJĄ MOŻESZ WIĘCEJ (Partner) realizują projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8. Osi priorytetowej - Rynek pracy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A : kompleksowe programy na rzecz aktywizacji …

Czytaj więcej ... Projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten jest …

Czytaj więcej ... Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

logo programu wideotłumacz Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w zakresie wszystkich działań jednostki, tj. z zakresu pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego. W naszej siedzibie przy ul. …

Czytaj więcej ... Stanowisko obsługi osób głuchych

Informujemy, iż w dniu 04.03.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. dofinansowanego ze środków powiatu wadowickiego.

Wykaz zadań realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

 

Czytaj więcej ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2020-2021. Projekt ten realizowany jest w okresie styczeń-grudzień 2021 r, również w województwie małopolskim w powiecie wadowickim. Szczegóły o projekcie dostępne są poniżej w załącznikach oraz na stronie https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/ W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją  Internationaler …

Czytaj więcej ... Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2020-2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zwane dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników PCPR w Wadowicach.

Czytaj więcej ... Zaproszenie do złożenia ofert-pracownicze plany kapitałowe (PPK)

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342.t.j.)

Szczegóły znajdą się poniżej:

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość …

Czytaj więcej ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

logo SDS

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku zostanie otwarta kolejna Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Jednostka ma siedzibę w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 16 i przeznaczona będzie dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest pomoc w …

Czytaj więcej ... Nowa Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach!

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku.

Wnioski w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 17 lutego 2021 r. w …

Czytaj więcej ... PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2021 roku

W związku z opracowaniem projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wadowickim na lata 2021-2024”, zachęcamy Państwa do wspólnych konsultacji, zapoznania się z treścią projektu Programu oraz zgłaszanie ewentualnych uwag na adres e-mail pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl w terminie do  14 grudnia 2020 r.

UWAGA!
W dniu 30 października 2020 roku PFRON wprowadził zmiany w Programie, dotyczącym Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Zmiany obejmują:
•wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III …

Czytaj więcej ... Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wydłużenie terminu składania wniosków do 16.11.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o naborze na wolne stanowisko terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego naboru znajdują się pod wskazanym linkiem: http://sdswadowice.wer.pl/news,oferta_pracy_dla_terapeuty_zajeciowego

Czytaj więcej ... Wolne stanowisko terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach