Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Programy wieloletnie

3 – letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wadowickim na lata 2021 – 2024 uchw217

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wadowickim na lata 2021-2024 uchw218


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności


Usamodzielnienia


Piecza zastępcza