Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK bariery techniczne

WNIOSEK bariery architektoniczne

WNIOSEK bariery w komunikowaniu się.

WNIOSEK sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

WNIOSEK turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego – dla instytucji

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON do usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika


Programy wieloletnie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024:


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie – sport, kultura, rekreacja i turystykaPobierz


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności


Usamodzielnienia


Piecza zastępcza

Organizacje pozarządowe