Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK bariery architektoniczne i techniczne

WNIOSEK bariery w komunikowaniu się.

WNIOSEK sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

WNIOSEK turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnychpobierz

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychPobierz

Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjnyPobierz


Programy wieloletnie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024:


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie – sport, kultura, rekreacja i turystykaPobierz


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia)Pobierz


Usamodzielnienia


Piecza zastępcza

Organizacje pozarządowe