Archiwa: Projekty UE - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Obrazek wprowadzający - Fundusze europejskie, Flaga Polski W dniu 23.09.2020 r. Powiat Wadowicki podpisał Umowę z Województwem Małopolskim, działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na realizację projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, w ramach zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w ramach …

Czytaj więcej ... Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Obrazek wprowadzający - Fundusze europejskie, Flaga Polski

W dniu 30 lipca 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza …

Czytaj więcej ... Projekt finansowany ze środków UE “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top

Zmiana siedziby PCPR Wadowice


UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY PCPR Wadowice

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
w sprawie zmiany siedziby

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informujemy iż:

1. od dnia 13 maja 2024 r. siedziba jednostki mieści się przy ul. Batorego 2A w Wadowicach;
2. dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

3. Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostaje bez zmian.

This will close in 0 seconds