Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok

W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 20 160,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2024. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych (zamówienie przeprowadzone w grupie zakupowej).

Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2024 r., nr 2024/BZP 00036967/01/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 24 083,40 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2023. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych (zamówienie przeprowadzone w grupie zakupowej).

Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2023 r., nr 2023/BZP 00056515/01/P


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 9000,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2022. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych.

Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2022 r., nr 2022/BZP 00021459/01/P

Ostatnio dodane

Zamówienia publiczne
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 25 stycznia 2023
  ROK 2024 W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 20 160,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2024. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych (zamówienie przeprowadzone w grupie zakupowej). Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2024 r., nr 2024/BZP 00036967/01/P Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok ROK 2023 Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok. W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 24 083,40 ...
 • Ogłoszenia i zamówienia publiczne 18 stycznia 2022
  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok. W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 9000,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2022. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych. Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2022 r., nr 2022/BZP 00021459/01/P Plan postępowańPobierz
 • Zaproszenie do złożenia ofert-pracownicze plany kapitałowe (PPK) 5 lutego 2021
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zwane dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników PCPR w Wadowicach. Zapytanie ofertowe PPKPobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 21 stycznia 2021
  Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok. W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 7070,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2021. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych. Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 r., nr 2021/BZP 00001906/01/P. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Pobierz
 • Zapytanie ofertowe na środki ochrony indywidualnej 15 października 2020
  Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na środki ochrony indywidualnej według poniższej specyfikacji dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Dostawa środków ochrony indywidualnej celem poprawy bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, a w konsekwencji również osób korzystających z usług Centrum w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zadanie jest realizowane w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach osi Priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zapytania oraz formularz oferty umieszczono poniżej: Zapytanie ofertowe – środki ochrony przed COVIDPobierz INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTYPobierz wynik część 2 wynik część 3 wynik część 4
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 9 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017Pobierz
Czytaj dalej...