Ostatnio dodane

Zamówienia publiczne
 • Zapytanie ofertowe na środki ochrony indywidualnej 15 października 2020
  Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na środki ochrony indywidualnej według poniższej specyfikacji dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Dostawa środków ochrony indywidualnej celem poprawy bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, a w konsekwencji również osób korzystających z usług Centrum w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zadanie jest realizowane w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach osi Priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zapytania oraz formularz oferty umieszczono poniżej: Zapytanie ofertowe – środki ochrony przed COVIDPobierz INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTYPobierz wynik część 2 wynik część 3 wynik część 4
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 9 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019Pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 3 października 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017Pobierz
Czytaj dalej...