PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

PFRON uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – w linku podanym poniżej znajdziecie Państwo zasady korzystania z wypożyczalni oraz listę sprzętów możliwych do wypożyczenia https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Czytaj więcej ... Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do swojego zespołu poszukujemy pedagoga.

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- doświadczenie w pracy z …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Krakowie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Celem działalności OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne porady i wsparcie. Ośrodek zapewnia nie tylko wypożyczanie …

Czytaj więcej ... Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków (OWIT)

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Krakowie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Celem działalności OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne porady i wsparcie. Ośrodek zapewnia nie tylko wypożyczanie …

Czytaj więcej ... Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków (OWIT)

Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce¹. Natomiast 6 sierpnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy², które:
  • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”³ i
  • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia …

Czytaj więcej ... Komunikat PFRON ws. ważności orzeczeń o niepełnosprawności – po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych przedłużanych w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023r. Ustawy z dnia 9 marca 2023r.  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został …

Czytaj więcej ... Zmiana terminu ważności orzeczeń

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w dniu 21 czerwca 2023 r. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące działalności nowo powstałego Ośrodka Wsparcia i Testów. Tematem spotkania było przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, które powstały w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Inkubator Dostępności” oraz Centrum …

Czytaj więcej ... Pomoc dla osób z niepełnosprawnością.Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11