PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

W dniu 23.05.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych  pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych’’. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduję się w załączniku.

Czytaj więcej ... Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu.

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

W związku z ogłoszonym w dn. 26.04.2024 r. przez Zarząd Powiatu w Wadowicach otwartym konkursem ofert, kierowanym do organizacji pozarządowych  na realizację zadania, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”, trwa nabór osób niepełnosprawnych do ww. programu.

Rehabilitacją mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne, po ukończeniu 18 roku życia, które:

W dn. 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych".

Oferty można składać do dnia 17.05.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert

W dniu 15.03.2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach miało przyjemność gościć Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego.

Panie: Elżbieta Malczyk, Danuta Odrobina, Stanisława Odrobina i Teresa Pamuła przeprowadziły dla podopiecznych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wadowickiego i ich opiekunów warsztaty z wykonania tradycyjnych palm wielkanocnych.

Uczestnicy warsztatów przystąpili do pracy z zapałem i …

Czytaj więcej ... Warsztaty Wielkanocne w PCPR

W dniu 27 lutego 2024 r. przedstawiciele rodzin zastępczych uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym pt. „Odetnij napięcie, jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym”, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, iż stres nie dotyczy jedynie umysłu, doświadczamy go również w ciele i chcąc uwolnić się od niego …

Czytaj więcej ... Szkolenie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top

Zmiana siedziby PCPR Wadowice


UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY PCPR Wadowice

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
w sprawie zmiany siedziby

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informujemy iż:

1. od dnia 13 maja 2024 r. siedziba jednostki mieści się przy ul. Batorego 2A w Wadowicach;
2. dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

3. Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostaje bez zmian.

This will close in 0 seconds