PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

W dn. 25.01.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty można składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice …

Czytaj więcej ... Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uprzejmie informuję o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 stycznia 2024 r. (17:00-18:30) odbędzie się webinarium …

Czytaj więcej ... Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

30 grudnia 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768), na podstawie której wydłużeniu podlega ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń …

Czytaj więcej ... ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia w województwie małopolskim będą wydawane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o …

Czytaj więcej ... Świadczenie wspierające

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte …

Czytaj więcej ... RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top