W tym roku Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego, obchodzony był 18 czerwca 2024 r. w Małopolskim Centrum Nauki COGITEON w Krakowie i uczestniczyło w nim blisko 300 opiekunów zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zaproszonych gości, którym bliskie są sprawy rodzinnej pieczy zastępczej. Celem  spotkania było podkreślenie roli
i znaczenia rodzicielstwa zastępczego, a także uhonorowanie zasłużonych osób, które podjęły się misji prowadzenia rodziny zastępczej oraz rodzinnych domów dziecka.

Nasz powiat reprezentowali: wicestarosta Wojciech Polak, radna powiatu wadowickiego Grażyna Stuglik – Nizio oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wadowicach Barbara Pindel-Polaszek.

Podczas uroczystej gali uhonorowano zasłużone rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka Nagrodą Polonia Minor. Nagroda ta stanowi wyróżnienie Samorządu Województwa Małopolskiego, które jest przyznawane za wyjątkową działalność na rzecz Małopolski. Nagrodzeni zostali również laureaci XVI Małopolskiego Konkursu dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Moja Rodzina – kocha, wspiera, buduje.”

Szczególnym wyróżnieniem było uhonorowanie zawodowej rodziny zastępczej z terenu powiatu wadowickiego: Państwa Małgorzaty i Bogdana Dubanowiczów, którzy od 23 lat roztaczają opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej opieki rodzicielskiej. Przez ten czas pod ich pieczą przebywało łącznie 22 wychowanków, a aktualnie w rodzinie zastępczej przebywa pięcioro podopiecznych.

GRATULUJEMY LAUREATOM!