Archiwa: Aktualności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł na zadanie pn: Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021
Program ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra …

Czytaj więcej ... Zapytania ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w związku z awarią linii telefonicznej oraz informacją od obsługującego nas Operatora nie jest możliwy kontakt telefoniczny z naszą jednostką. Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście lub za pośrednictwem e-maila. Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w stałym kontakcie z Operatorem w celu przyśpieszenia terminu usunięcia awarii. Operator przewiduje, iż …

Czytaj więcej ... Informacja o awarii linii telefonicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa. Osoby zainteresowane pozyskaniem pieniędzy m.in. na założenie firmy czy tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, zapraszamy w najbliższą środę, 21 lipca do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

- …

Czytaj więcej ... Dotacje unijne – ruszają wakacyjne punkty informacyjne

Powiat Wadowicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 67 320,00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

W dn. 02.07.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje poniżej:

 

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pedagog- Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dn. 08.06.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Oferty można składać na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach do dn. 29 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.

Poniżej znajduje …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11