Archiwa: Aktualności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zjawiska przemocy, psychoedukację, w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi zachowaniami przemocowymi i emocjami, które towarzyszą w tej trudnej sytuacji kryzysowej. Dzięki sesjom grupowym uczestnicy …

Czytaj więcej ... Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy “Znajdź w sobie siłę”

Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1118/22 z dnia 05.05.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych.

Oferty można należy składać do dnia 27.05.2022 r. na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4

/wejście od tyłu budynku MOPS/

Zadanie - Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - realizowane jest nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice i współfinansowane jest ze środków Gminy Wadowice

 https://www.cps.agrado.org.pl/index.php/pages/history-2

Czytaj więcej ... Oferta Stowarzyszenia Agrado

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy. W przystępny sposób ułatwia ona funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a …

Czytaj więcej ... Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 17.03.2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży".

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top