Archiwa: Aktualności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w dniu 31 maja 2024r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne. Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za pracę w dniu 11 maja 2024r.

Czytaj więcej ... Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu.

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

W związku z ogłoszonym w dn. 26.04.2024 r. przez Zarząd Powiatu w Wadowicach otwartym konkursem ofert, kierowanym do organizacji pozarządowych  na realizację zadania, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”, trwa nabór osób niepełnosprawnych do ww. programu.

Rehabilitacją mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne, po ukończeniu 18 roku życia, które:

W dn. 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych".

Oferty można składać do dnia 17.05.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top

Zmiana siedziby PCPR Wadowice


UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY PCPR Wadowice

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
w sprawie zmiany siedziby

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informujemy iż:

1. od dnia 13 maja 2024 r. siedziba jednostki mieści się przy ul. Batorego 2A w Wadowicach;
2. dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

3. Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostaje bez zmian.

This will close in 0 seconds