Mateusz Ksiażek, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach informuje, iż wraz      z upływem 90 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wireusem SARS-CoV-2, tj. od dnia 29.09.2023r. nastąpi zmiana formularzy druków o wydanie karty parkingowej.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Radoczy poszukuje chętne osoby, które chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne dla stanowiska wychowawca:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na …

Czytaj więcej ... Informacja o naborze na stanowisko wychowawcy w Placówce “Promyk” w Radoczy

W dniu 09.02.2023 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.:

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w obchodach Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniu 11 września br. w Andrychowie, pn. "Otwórzcie serca dla osób chorujących psychicznie".

Szczegóły wydarzenia znajdują się na zamieszczonym poniżej plakacie.

Czytaj więcej ... DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE 11.09.2022 r.

Informujemy o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy i Środowiskowym Domu Samopomocy im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/sdswwadowicach,a,2154276,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-w-srodowiskowym-domu-samopomocy-im-sw-matki-ter.html

Czytaj więcej ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W WADOWICACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top