W dniu 09.02.2023 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.:

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

About Author

Leave Comment