Archiwa: Aktualności - Strona 3 z 9 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

W środę 23 lutego  przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Na kondycji psychicznej wielu z nas, niekorzystanie odbiły się wielomiesięczne lockdowny i niepewność związana z epidemią koronawirusa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie.  Depresja jest chorobą ciała i …

Czytaj więcej ... Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

W dniach 21.02-25.02.2022 r. na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy będzie możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, porady prawnej, a także odbycia konsultacji z funkcjonariuszem policji i radcą prawnym.

 

Czytaj więcej ... Niebieski Tydzień 2022 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Jeśli jesteś osobą starszą (powyżej 60 roku życia) albo posiadasz niepełnosprawność, która powoduje problemy z poruszaniem się, możesz skorzystać z usług darmowego transportu na terenie Powiatu Wadowickiego. Usługa door-to-door świadczona przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oferuje przejazdy na wizyty u lekarza, rehabilitacje, badania, do urzędów oraz ośrodków kultury po wcześniejszym zgłoszeniu się pod numer kontaktowy 33-873-42-95 …

Czytaj więcej ... Starostwo Powiatowe oferuje bezpłatny transport dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Powiatu Wadowickiego

W dn. 10.02.2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty można składać do dnia 03.03.2022 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w …

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż decyzje administracyjne na mocy których  zostało przyznane Panu/i  prawo do dodatków wychowawczych (500+), o których mowa w art. 80 ust. 1 a  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 roku. Począwszy od dnia  1 czerwca 2022 roku …

Czytaj więcej ... Informacja dla rodzin zastępczych dotycząca wypłaty dodatku wychowawczego (500+)

Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w WadowicachLogo PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku. Wnioski w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, dla adresatów …

Czytaj więcej ... PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2022 roku

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została przygotowana propozycja wdrożenia nowych wskaźników określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024,  dostosowanych do zadań poszczególnych jednostek.

Nowe wskaźniki miałyby zostać zastosowane przy monitoringu realizowanych celów zadań wskazanych w Strategii za 2021 r.  Dlatego też poniżej podajemy link, pod którym dostępny jest przygotowany projekt zmiany wskaźników …

Czytaj więcej ... Konsultacje dotyczące wdrożenia nowych wskaźników do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11