Archiwa: Osoby niepełnosprawne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Przypominamy, że tylko do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w programie „Aktywny Samorząd” Moduł I 2022 r., w którym skorzystać można m.in. z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprogramowania czy szkoleń w zakresie obsługi.

Więcej informacji na stronie naszej Instytucji …

Czytaj więcej ... Przypomnienie- Aktywny Samorząd

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego.

Szczegóły znajdują się w poniższym Ogłoszeniu.

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Fundacja "Zapałka" w Wadowicach informuje iż w związku z  realizacją projektu "Osiągajmy sukces każdego dnia - kontynuacja projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  realizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Szczegóły znajdziecie Państwo w plakacie poniżej:

Logo PFRON

Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення  медичними виробами

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України …

Czytaj więcej ... Допомога громадянам України з інвалідністю

Powiat Wadowicki realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w …

Czytaj więcej ... Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11