Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia w województwie małopolskim będą wydawane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

więcej informacji

strona internetowa

INFOLINIA DO SPRAW USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM:

tel. 12 39-21-420

INFOLINIA ZUS (22) 560 16 00

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można złożyć:

  1. WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
  2. WYSŁAĆ POCZTĄ na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem na kopercie „ustalanie poziomu potrzeby wsparcia”;
  3. ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE:

–        w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresami (Kraków, ul. Basztowa 22; Tarnów Al. Solidarności 5-9; Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52) albo

–        w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, II piętro pok. 221 C albo

–        w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności – w tym przypadku wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.