W dniu 23.05.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych  pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych’’. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduję się w załączniku.