W dn. 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”.

Oferty można składać do dnia 17.05.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).