PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - Strona 2 z 16

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom”  w Radoczy poszukuje chętne osoby, które chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku wychowawca oraz psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne dla stanowiska psycholog:

- wykształcenie wyższe – wg art. 98 pkt. …

Czytaj więcej ... Oferta pracy dla psychologa i wychowawcy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom” w Radoczy

Informujemy, iż w dniu 27 października 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11