PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - Strona 3 z 22

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte …

Czytaj więcej ... RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2023 r. poz. 7230, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 31 października 2023 roku w  sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i …

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października.

Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Z mediacji możemy skorzystać na  każdym etapie rozwiązywania problemów: …

Czytaj więcej ... Międzynarodowy Dzień Mediacji

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata - okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć w końcu obracającą je w ruinę. Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Musimy zająć w tej sprawie wspólne stanowisko, rzucić …

Czytaj więcej ... 18 października – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11