PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - Strona 3 z 22

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października.

Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Z mediacji możemy skorzystać na  każdym etapie rozwiązywania problemów: …

Czytaj więcej ... Międzynarodowy Dzień Mediacji

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata - okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć w końcu obracającą je w ruinę. Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Musimy zająć w tej sprawie wspólne stanowisko, rzucić …

Czytaj więcej ... 18 października – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2023 r. poz. 6682, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 4 października 2023 roku w  sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i …

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatne Webinarium dla seniorów i ich opiekunów organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej"

Webinarium (spotkanie online) jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod …

Czytaj więcej ... Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Na podstawie umowy nr WP-III.9421.23.21.2023 zawartej w dniu 29.09.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wadowickim, Powiat Wadowicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1 689 996,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej ... Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników DPS

Przypominamy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2023 r. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa z dniem 10.10.2023 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie

Pilotażowy program PFRON ,, Aktywny samorząd 2023 r." - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach (pcpr-wadowice.pl)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do swojego zespołu poszukujemy pedagoga

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- doświadczenie w pracy z …

Czytaj więcej ... Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

PFRON uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – w linku podanym poniżej znajdziecie Państwo zasady korzystania z wypożyczalni oraz listę sprzętów możliwych do wypożyczenia https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Czytaj więcej ... Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11