PCPR Wadowice, Autor w serwisie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - Strona 4 z 16

Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 126 000,00 zł.

Celem Programu jest …

Czytaj więcej ... Mieszkanie dla absolwenta-Program PFRON “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Jest to sposobność do przypomnienia faktu, iż wspieranie osób borykających się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych oraz dotkniętych samobójczą śmiercią bliskich jest zadaniem nas wszystkich. Analizy prowadzone przez suicydologów wskazują na ciągle rosnącą liczbę podejmowanych prób samobójczych. W praktyce, targnięcie się na życie jednej osoby ma degradujący wpływ na kilkanaście innych z jej bliskiego otoczenia. Ludzie …

Czytaj więcej ... Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom-10 września

Serdecznie przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2022 r.” – Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki. O dofinansowanie mogą ubiegać się  mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W ramach …

Czytaj więcej ... Aktywny Samorząd 2022- moduł II

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym. Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo! Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przekazuje pismo otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do zapoznania się.

Czytaj więcej ... Informacja dla rodzin zastępczych

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na  realizację Programu wynosi 477 844,18 zł.  W  ramach Programu realizowane są zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top