Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. “Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.