Szanowni Państwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zaprasza wszystkie Osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności a także opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy Państwo byliby zainteresowani ich wypożyczeniem. Ankiety nie trzeba drukować, wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przesyłamy link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

 PFRON zwraca się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie, jeżeli istnieje taka możliwość, ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.