Zakończył się trwający w dniach 11-18 maja 2022 r. Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, stanowiący wyjątkowe obchody Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W ramach Kongresu w dniu 11 maja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie  miało miejsce spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pn. Rodzina z serca – szanse i wyzwania rodzicielstwa zastępczego, z udziałem Pani Katarzyny Napiórkowskiej – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Z kolei 17 maja w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Spotkanie było okazją do dyskusji o roli i wyzwaniach rodzinnej pieczy zastępczej, a także omówienia kierunków zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nasz powiat reprezentowały Wicestarosta Pani Beata Smolec oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach Pani Barbara Pindel – Polaszek. W trakcie spotkania wręczono promesy organizacjom pozarządowym, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Rodzina z serca”.

Finałowym wydarzeniem Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej była Gala Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się w Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 18 maja. Podczas uroczystości  Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej osobiście odznaczyła  nagrodą Meritis Pro Familia 10 małopolskich rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Ponadto 42 zasłużone rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka z Małopolski uhonorowane zostały wyróżnieniem Samorządu Województwa Małopolskiego – Polonia Minor. Jedną z nagrodzonych rodzin zostali Państwo Anna i Krzysztof Jarzyna prowadzący Rodzinny Dom Dziecka na terenie Powiatu Wadowickiego, którzy od 2001 roku roztaczają opiekę nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną właściwej opieki rodzicielskiej.

Niezwykłym zwieńczeniem Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej było spotkanie Pana Mateusza Morawieckiego –Prezesa Rady Ministrów  z małopolskimi rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, któremu towarzyszyło wiele dobrych emocji, radości i wzruszeń. 

 źródło zdjęcia: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/malopolska-mysli-o-rodzinie-za-nami-malopolski-kongres-rodzinnej-pieczy-zastepczej

źródło zdjęcia: archiwum prywatne Państwa Jarzynów