Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zjawiska przemocy, psychoedukację, w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi zachowaniami przemocowymi i emocjami, które towarzyszą w tej trudnej sytuacji kryzysowej. Dzięki sesjom grupowym uczestnicy mogą korzystać z wzajemnych doświadczeń, dzielić się swoimi emocjami oraz działaniami podjętymi na rzecz wyjścia z przemocy. Uczestnictwo w spotkanych grupowych wśród osób o zbliżonych problemach może wpłynąć normalizująco na stan emocjonalny oraz pomóc w pozbyciu się poczucia osamotnienia i wyizolowania. Grupa wsparcia ma wpływ na odzyskanie kontroli nad własnym życiem oraz pozwala przywrócić równowagę wewnętrzną dzięki poznaniu narzędzi do radzenia sobie z trudnościami.

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj: mgr Julia Bańdo oraz mgr Dominika Hrapkowicz

Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.