Fundacja Poland Business Run rusza z kolejnym etapem projektu aktywizacji zawodowej dla osób
z niepełnosprawnościami!

Projekt skierowany jest do osób które:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym),

– pozostają bez zatrudnienia, ale chcą podjąć pracę przynajmniej na połowę etatu,

– chcą skorzystać z bezpłatnego kursu lub szkolenia w swojej okolicy.

Pierwsze spotkanie grupy uczestników odbędzie się w terminie 22- 23 listopada w Krakowie.

Wnioski można składać w terminie do 14.11.2021.

Szczegóły i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie:

https://polandbusinessrun.pl/pl/news/aktywizacja-zawodowa-ozn-rusza-rekrutacja-na-bezplatne-kursy-i-szkolenia