Archiwa: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego.

Szczegóły znajdują się w poniższym Ogłoszeniu.

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", szczegóły znajdują się w załączniku poniżej:

Czytaj więcej ... AOON edycja 2022- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Powiat Wadowicki realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w …

Czytaj więcej ... Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Batorego 2A, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11
Back to top