Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego.

Szczegóły znajdują się w poniższym Ogłoszeniu.