Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do swojego zespołu poszukujemy pedagoga

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

– wykształcenie wyższe kierunkowe,

– doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, po traumie,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– wysoko rozwinięta odpowiedzialność,

– chęć zaangażowania się w długotrwałą współpracę,

– dodatkowym atutem będą studnia podyplomowe/kursy z zakresu interwencji kryzysowej oraz wszystkie obejmujące zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki.

Oferujemy:

– formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

– zatrudnienie w stabilniej instytucji,

– dofinansowanie szkoleń, kursów,

– współpraca w przyjaznej atmosferze  w rozwijającym się zespole specjalistów,

– wyzwania i nowe doświadczenia.

Ogólny zakres obowiązków na stanowisku pedagoga:

-świadczenie poradnictwa pedagogicznego,

– doraźna pomoc i wsparcie osobom w kryzysie,

– podejmowanie działań interwencyjnych,

– prowadzenie grup wsparcia,

– organizacja zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców i dzieci.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 33 873 10 01 (Dyrektor OIK w Radoczy, Barbara Warchał)