Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zakończyło procedurę konkursową na stanowisko urzędnicze- Inspektor.

Poniżej informacja o wynikach naboru na wyżej wymienione stanowisko