Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy prowadzi nabór osób chętnych do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby dorosłe, które stosują lub w przeszłości stosowały przemoc wobec dzieci, współmałżonków lub innych osób bliskich.

Spotkania będą miały na celu:

  • Psychoedukację z zakresu zjawiska przemocy
  • Rozwinięcie umiejętności samokontroli
  • Naukę konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością
  • Wypracowanie zachowań zastępujących przemoc

Zgłoszenia można dokonać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod numerem 33 873 10 01