Serdecznie przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2022 r.” – Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki. O dofinansowanie mogą ubiegać się  mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach tego programu osoby te mogą otrzymać pomoc w postaci dofinansowania opłaty za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Więcej informacji dostępnych tu: Pilotażowy program PFRON ,, Aktywny samorząd 2022 r.” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach (pcpr-wadowice.pl)

PRZYPOMNIENIE!

Wnioski w Programie „Aktywny samorząd” są przyjmowane od 2020 r. w systemie elektronicznym SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych):