Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS
i CIOP realizuje projekt  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresować oraz stanu zdrowia.
To również szansą dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do projektu mogą rekrutować wszystkie osoby, które:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczona zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są wstanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej
  i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Grupą docelową projektu są osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia;
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?

Udział w projekcie wiąże się pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, który trwa kilka miesięcy (ok. 4-5 ms.). Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki:

 • w Grębiszewie (woj. mazowieckie),
 • w Nałęczowie (woj. lubelskie),
 • w Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
 • w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym – ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym – mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym – mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Małopolski
ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Informacji udziela:

Formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji oraz  informację prasową PFRON o programie można pobrać poniżej.