Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na  realizację Programu wynosi 477 844,18 zł.  W  ramach Programu realizowane są zadania:

  • w ramach obszaru D programu – likwidacja barier transportowych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Zebrzydowicach, prowadzonych przez Konwent Bonifratrów;
  • w ramach obszaru F programu – modernizacja istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach prowadzonych przez Konwent Bonifratrów oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach, prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Krakowską.

Program będzie realizowany do 20.12.2023 roku.

Szczegółowe zasady i teść Programu PFRON można uzyskać pod adresem www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Logo PFRON