Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 27.05.2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. dofinansowanego ze środków PFRON PN. “Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”.

Poniżej wykaz organizacji wybranych w ramach ww. konkursu do pobrania.