Archiwa: Organizacje pozarządowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oferty należy składać do dn. 20.05.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach.

Poniżej …

Czytaj więcej ... “OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia, informujemy, że załatwianie spraw w PCPR oraz PZO jest możliwe za pośrednictwem drogi telefonicznej, poprzez korespondencję e-mail, epuap czy listownie. Obsługa bezpośrednia będzie możliwa tylko w wyjątkowych sprawach, w wyznaczonym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu w wyznaczonej strefie obsługi klientów. Kontakt: PCPR: tel. : 33/870 90 …

Czytaj więcej ... Ważna informacja dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

Informujemy, iż w dniu 04.03.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. dofinansowanego ze środków powiatu wadowickiego.

Wykaz zadań realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

 

Ostatnio dodane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11