Archiwa: Organizacje pozarządowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Informujemy, iż w dniu 28.01.2021r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r.  Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 19.02.2021r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć pod poniższym linkiem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
TELEFON (PCPR Wadowice) 33 870 90 00 (10)
Telefon (PZO) 33 873 21 11