W dn. 08.06.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Oferty można składać na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach do dn. 29 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia.