Informujemy, iż w dniu 27 maja 2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Oferty należy składać do dn. 17.06.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia.