Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oferty należy składać do dn. 20.05.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia.