Informujemy, iż w dniu 28.01.2021r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r.  Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 19.02.2021r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć pod poniższym linkiem: