Zarząd Powiatu w Wadowicach w dn. 17.03.2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. “Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Szczegółowe informacje w załącznikach.