Informujemy, iż w dniu 27 października 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

  • Zadanie I: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
  • Zadanie II: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej: