Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1371/23 z dnia 26.01.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. “Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Termin składania ofert do dnia 16.02.2023 r. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje w załączniku.