logo programu wideotłumacz

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w zakresie wszystkich działań jednostki, tj. z zakresu pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego. W naszej siedzibie przy ul. Mickiewicza 15 zostało utworzone stanowisko obsługi osób głuchych. Jest ono obsługiwane za pomocą programu Wideotłumacza. Tłumaczenie zapewnia Polski Związek Głuchych w Łodzi. Program pozwala na bieżący kontakt on-line z tłumaczem języka migowego za pomocą sprzętu, którym dysponuje w swojej siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Kontakt z tłumaczem on-line jest możliwy w dniach i godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Aby skorzystać z usług Wideotłumacza należy zgłosić taką potrzebę w siedzibie naszej jednostki
w pokoju nr 1 lub 2 (na parterze budynku).