Przypominamy, że tylko do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w programie „Aktywny Samorząd” Moduł I 2022 r., w którym skorzystać można m.in. z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprogramowania czy szkoleń w zakresie obsługi.

Więcej informacji na stronie naszej Instytucji PCPR Wadowice, w zakładce „osoby niepełnosprawne”, Program „Aktywny samorząd” a także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/?selected_category=166