Od dnia 1 stycznia 2023 roku, obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie do poszczególnych zadań ze środków PFRON (wzory załączone do pobrania poniżej niniejszej informacji oraz bezpośrednio pod informacją o każdym zadaniu).

Wnioski składane na poprzednio obowiązujących formularzach będą przyjmowane  do 31 marca 2023 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski mogą być składane elektronicznie w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

Formularze wniosków do pobrania (obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.) :

  1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych   pobierz
  2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych pobierz
  3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się  pobierz
  4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych pobierz
  5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pobierz
  6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego pobierz
  7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika pobierz
  8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego – dla instytucji pobierz
  9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i  turystyki pobierz