W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października.

Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Z mediacji możemy skorzystać na  każdym etapie rozwiązywania problemów: zanim sprawa trafi do sądu, a także już w trakcie postępowania sądowego. 

Korzyści płynące z MEDIACJI

– to oszczędność czasu i pieniędzy

– to  współpraca i dialog obu stron

– prowadzi do obopólnej wygranej

– pozwala na zachowanie poprawnych relacji stron konfliktu

– jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego

Przed rozwiązaniem sprawy w sądzie masz wybór –MEDIACJE

Dzięki mediacji strony decydują o rozstrzygnięciu.

Dzięki wsparciu Mediatora sprawy można zakończyć szybciej, taniej i mniej stresująco.

Jeżeli jesteście zdecydowani na rozwiązanie sporu poprzez mediację, możecie skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych.

Opracował Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy