Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia.  Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność      w problemie- to tylko kilka problemów, z którymi borykają się osoby doświadczające przemocy.

Cele spotkań:

  • Odbudowanie poczucia własnej wartości
  • Psychoedukacja na temat funkcjonowania osób stosujących przemoc, mechanizmów przemocy i możliwych do uzyskania form pomocy
  • Wsparcie w dążeniu do odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem
  • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
  • Zbudowanie społeczności kobiet, które wzajemnie obdarzą się wsparciem i zrozumieniem

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj: mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz.

Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.