W dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach wprowadził zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Termin składania ofert ustalono do dnia 6 marca 2023 r.