W dniu 29.02.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. ,,Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży’’. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduję się w załączniku.