Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy. W przystępny sposób ułatwia ona funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.