Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Wnioski będzie realizował Oddział PFRON- dla mieszkańców woj. małopolskiego- Małopolski Oddział PFRON w Krakowie.

PFRON udzieli wsparcia finansowego przy zakupie nowego lub używanego samochodu wraz z dostosowaniem do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego.

Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera na wózku inwalidzkim.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 1. jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
 • orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego, oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, musi zostać potwierdzone przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku, który zostanie wkrótce opublikowany na stronie PFRON.

Terminy naborów:

 • tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 roku do dnia 31.03.2023 roku do godziny 23:59;
 • tura druga: od dnia 30.06.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku do godziny 23:59;
 • tura trzecia: od dnia 29.09.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku do godziny 23:59;
 • tura czwarta: od dnia 29.03.2024 roku do dnia 30.04.2024 roku do godziny 23:59.

Składanie wniosków będzie możliwe tylko w wersji elektronicznej przez system SOW.: 

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Małopolskim Oddziale PFRON w Krakowie, przy pomocy pracownika Oddziału.

Wniosek będzie musiał zostać podpisany przez ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. Dla kierowcy:
 • do kwoty 150 000,00 zł – 80% ceny samochodu;
 • nadwyżka ponad kwotę 150 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł – 50%;
 • nadwyżka ponad kwotę 250 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł – 30%;
 • nadwyżka ponad kwotę 300 000,00 zł – 0%.
 1. Dla pasażera:
 • do kwoty 130 000,00 zł – 85% ceny samochodu;
 • nadwyżka ponad kwotę 130 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł – 50%;
 • nadwyżka ponad kwotę 200 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł – 30%;
 • nadwyżka ponad kwotę 230 000,00 zł – 0%.

zasadami programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością” w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” można zapoznać się TUTAJ.

Ze sposobem składania i rozpatrywania wniosków mogą Państwo zapoznać się TUTAJ.