W dn. 12.08.2021 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Opracowanie przewodnika – ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w powiecie wadowickim od okresu prenatalnego do wieku senioralnego”.

Konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w terminie od dnia 13 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Oferty należy składać do dn. 2 września br. na dzienniku podawczym PCPR w Wadowicach lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ze szczegółami Ogłoszenia można zapoznać się poniżej: