Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4

/wejście od tyłu budynku MOPS/

Zadanie – Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych – realizowane jest nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice i współfinansowane jest ze środków Gminy Wadowice

 https://www.cps.agrado.org.pl/index.php/pages/history-2